Latest stories

Счетоводители: Има ли разлики между фирмите за CPA и счетоводните фирми?

С

Независимо дали сте собственик на бизнес или отделен данъкоплатец, наличието на опитен и опитен счетоводител на разположение за помощ при данъчна декларация или справяне с данъчни проблеми на IRS е жизненоважно важно. Това може да означава разликата между избягването на големи данъчни проблеми и погребването от тях. Важно е обаче да сте сигурни, че знаете към кого се обръщате за данъчна помощ...

Как счетоводните услуги могат да помогнат на малък бизнес

К

Счетоводните услуги не са само за корпорации с милиони долари. От стартиращи фирми до утвърдени семейни фирми, използването на счетоводител, за да следите приходите, разходите и данъците, може да помогне на всяка компания да постигне своя потенциал. Ето пет причини всеки бизнес да помисли да възложи счетоводството си на водещ счетоводен доставчик. 1. Освободете служителите Една компания може да...

Пет счетоводни услуги, които трябва да оставите на професионалист

П

Когато говорим за счетоводни услуги, ще бъдете доста изненадани от разнообразното количество отговори, които ще получите от всички. С толкова много финансови среди, които работят по всяко време, не е чудно, че определянето на солидна представа за това, което включва счетоводните услуги, може да бъде трудно. Факт е, че тези специализирани услуги имат повече, отколкото бихте очаквали. Нещо повече...

Определения на счетоводството

О

Какво е счетоводител? Защо те са хората, които формират и съставят официалните записи на сметките, независимо дали са от голям или малък бизнес. Те следят парите, влизането, излизането, законната част от бизнес сделките. Въпреки че работата им може да е на тиха страна, ние се нуждаем от тях, за да поддържат нещата безпроблемно и затова ето само няколко от термините, които всички трябва да знаем...

Информация относно управлението на риска

И

Управлението на риска е една от най-важните части на всяка бизнес дейност. Управлението на риска е оценка на рисковете, свързани с продукт, управленско решение или друга фирмена политика. Това е важен аспект, тъй като запознава преподавателите с вероятни рискове, а също така помага да се изготви резервен план в случай на отказ и най-лошия сценарий. Рисковете могат да бъдат породени от...

Управление на риска и отглеждане на щрауси

У

Един от най-важните аспекти на отглеждането на щрауси и създаването на профил за управление на бизнеса на предприятието е задълбочен анализ на риска. След като определите с какви рискове ще се сблъскате във вашето начинание, можете да направите планове за всеки възможен сценарий предварително във вашия бизнес план и няма да бъдете изненадани, ако и когато рискът бъде реализиран. Много фермери за...

Планиране на развитието на собствеността – 5 нива на управление на риска

П

Планирането на управлението на риска е ключът към успешното развитие на собствеността. Управлението на риска, науката за анализ на рисковите области, тъй като те имат най-голямо въздействие, позволява на инвеститорите в имоти да разпределят по подходящ начин ресурси и / или да оценят осъществимостта на проектите за развитие на имоти. Ясното разбиране на процеса на развитие и способността да се...

Управление на риска при пътуване: Готови ли сте за криза?

У

Въведение Ако знаете, че бизнес пътуванията не са лишени от риска и потенциала за криза, тогава трябва да прочетете тази статия. В тази статия ще говорим за управлението и ограничаването на кризата, тъй като тя се отнася до пътуващите и туристическите мениджъри. Целта на тази статия е да сподели с вас колективните знания за управление на криза и значително да подобри способността ви да...

Как да използвам рамката за управление на риска за проследяване на изискванията и заплахите

К

Дейностите по киберсигурност и информационна сигурност (InfoSec) се прилагат за защита на данни, информация, системи и потребители. Квалифицираните заинтересовани страни в областта на сигурността, програмата и системата работят заедно, за да гарантират, че бизнес целите са изпълнени, като същевременно минимизират риска от заплахи, при които контролът на данните или системата може да бъде загубен...

Ползите от избора на кариера в управлението на риска

П

Какво е управление на риска: Управлението на риска е процесът на идентифициране, оценка и третиране на рисковете, който се стреми да минимизира, контролира и наблюдава въздействието на възникването на риска чрез рентабилно използване на ресурсите. Къде се прилага управлението на риска Рисковете възникват във всяка сфера на живота, във всяка индустрия и във всяко предприятие за предоставяне на...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta