Управление на кредитния риск на клиентите

У

Неизпълнението, произтичащо от кредитния риск на клиентите, е по същество гарантирано във всички отрасли, но предприемането на определени стъпки може да сведе до минимум този риск. Длъжни сте да се изправите пред клиенти, които или подават молба за несъстоятелност, или сте бавни платци, които могат да навредят на вашите пари; особено ако имате значителни разходи, свързани с обслужването на същия клиент. Поддържането на съотношението ви за изключителни продажби за дни (DOS) възможно най-ниско ще се превърне във вашия бизнес, като винаги разполагате с достатъчно средства за поддържане на операциите.

Съотношението DOS просто измерва способността ви да конвертирате вземания в пари. Колкото по-ниско е съотношението, толкова по-бързо получавате пари на вратата. От друга страна, високото съотношение DOS означава, че вашият бизнес има по-висок риск от неизпълнение на задълженията на клиентите. На първо място се въздържайте от автоматично предоставяне на всеки клиентски кредит по сметка. Създайте строга кредитна политика, която да бъде едновременно ефективна и адаптивна. Първата линия на защита е заявлението за кредит, което трябва да бъде стабилен и строг процес.

Всеки процес на одобрение на кредит на клиента трябва да включва кредитни референции от съществуващи доставчици, които клиентът има, скорошни финансови отчети, скорошна данъчна декларация, както и включен език за забавени такси и финансови такси. Освен това трябва да се посочат размерът на кредита, за който е одобрен клиентът, и условията за плащане. Често срещана грешка на бизнеса е, че те позволяват на клиента да закупи повече от одобрената от него сума на кредита. Това е грешка, тъй като подкопава целия процес на одобрение на кредитната молба, освен това вашият клиент сега няма да приеме сериозно сумата на кредитния ви лимит.

Като собственик на бизнес трябва да разберете кога е време да намалите загубите си, да продавате повече или да продължите да предоставяте услуги на просрочен клиент, не увеличава шансовете ви за събиране на вече просрочени фактури, а само ви вкарва по-дълбоко в дупката. Трябва да се положат съгласувани усилия за събиране на непогасени фактури. Един от най-добрите методи, които винаги са работили за мен, е анализ на непогасени вземания на седмична база, както и поддържане на постоянна комуникация с всеки от клиентите ми относно мястото, където са останали салдата им, както и установяване на очакваната дата на плащане.

Поддържането на постоянна комуникация с вашия клиент е от решаващо значение, тъй като това ще сигнализира на вашия клиент, че следите вашите вземания. Не поддържането на постоянна комуникация с вашите клиенти обаче сигнализира, че не бързате да събирате по непогасени фактури. Предоставянето на отстъпки за предсрочно плащане или начисляването на забавени такси е подходящ начин да насърчите клиента да плати фактурата си рано и преди датата на падежа. Общите дадени отстъпки са 2% / 10, което по същество означава, че ще дадете на клиента отстъпка от 2% за непогасена фактура, само ако е платена в рамките на 10 дни от датата на фактурата.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta