CategoryУправление на риска

Информация относно управлението на риска

И

Управлението на риска е една от най-важните части на всяка бизнес дейност. Управлението на риска е оценка на рисковете, свързани с продукт, управленско решение или друга фирмена политика. Това е важен аспект, тъй като запознава преподавателите с вероятни рискове, а също така помага да се изготви резервен план в случай на отказ и най-лошия сценарий. Рисковете могат да бъдат породени от...

Управление на риска и отглеждане на щрауси

У

Един от най-важните аспекти на отглеждането на щрауси и създаването на профил за управление на бизнеса на предприятието е задълбочен анализ на риска. След като определите с какви рискове ще се сблъскате във вашето начинание, можете да направите планове за всеки възможен сценарий предварително във вашия бизнес план и няма да бъдете изненадани, ако и когато рискът бъде реализиран. Много фермери за...

Планиране на развитието на собствеността – 5 нива на управление на риска

П

Планирането на управлението на риска е ключът към успешното развитие на собствеността. Управлението на риска, науката за анализ на рисковите области, тъй като те имат най-голямо въздействие, позволява на инвеститорите в имоти да разпределят по подходящ начин ресурси и / или да оценят осъществимостта на проектите за развитие на имоти. Ясното разбиране на процеса на развитие и способността да се...

Управление на риска при пътуване: Готови ли сте за криза?

У

Въведение Ако знаете, че бизнес пътуванията не са лишени от риска и потенциала за криза, тогава трябва да прочетете тази статия. В тази статия ще говорим за управлението и ограничаването на кризата, тъй като тя се отнася до пътуващите и туристическите мениджъри. Целта на тази статия е да сподели с вас колективните знания за управление на криза и значително да подобри способността ви да...

Как да използвам рамката за управление на риска за проследяване на изискванията и заплахите

К

Дейностите по киберсигурност и информационна сигурност (InfoSec) се прилагат за защита на данни, информация, системи и потребители. Квалифицираните заинтересовани страни в областта на сигурността, програмата и системата работят заедно, за да гарантират, че бизнес целите са изпълнени, като същевременно минимизират риска от заплахи, при които контролът на данните или системата може да бъде загубен...

Ползите от избора на кариера в управлението на риска

П

Какво е управление на риска: Управлението на риска е процесът на идентифициране, оценка и третиране на рисковете, който се стреми да минимизира, контролира и наблюдава въздействието на възникването на риска чрез рентабилно използване на ресурсите. Къде се прилага управлението на риска Рисковете възникват във всяка сфера на живота, във всяка индустрия и във всяко предприятие за предоставяне на...

Управление на риска за качеството във фармацевтиката

У

Принципите за управление на риска се използват широко и ефективно в много области на държавното управление и бизнеса, които включват финанси, безопасност на труда, застраховане и обществено здраве сред много други области. Колкото и да са малко примерите, които използват управление на риска за качеството във фармацевтичната индустрия, те са ограничени и следователно всъщност не означават пълния...

Подравняване на апетита и експозицията на дадена организация

П

Възприемането на интегриран подход за управление на риска в предприятието се превърна във висша мода в последно време. Той не само позволява на компаниите да приведат дейностите си по управление на риска в съответствие с корпоративните резултати, за да намалят излагането на риск, но също така предоставя идеална платформа за преглед и използване на възможностите. Имайки предвид това, бързо се...

Управление на риска в проекта – Какво можете да научите за управлението на риска от Христофор Колумб

У

Към края на 15 век малко хора, участващи в проучванията, вярвали, че светът наистина е плосък. Това обаче остави въпроса колко голяма беше Земята. Не беше възможно да се носи достатъчно храна за околосветско плаване. Така че, за всеки, който тръгва по света, намирането на източник на храна и вода е въпрос на живот и смърт. Колумб знаеше, че трябва да намери земя. Проектите се нуждаят от доверие...

Как да гарантираме по-добро управление на риска по линията на ISO 31000

К

Няма голяма изненада, че опасностите са неизбежни при всеки проект. Както и да е, управлението на тези рискове разумно и ловко е част от администрацията във всяка асоциация и е централна фондация относно начина, по който дадена асоциация се наблюдава на всички нива. Начинът, по който една асоциация се стреми да облекчи или премахне компонента на риска; това може да е често срещано или синтетично;...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta