CategoryУправление на риска

Съображения за избягване на корпоративни съобщения

С

Отвъд възможностите, които корпорациите трябва да имат в своите платформи за съобщения от гледна точка на бизнес полезност, те трябва да мислят за внедряване на възможности в своите инфраструктури за съобщения, които гарантират, че имейлите, които изпращат, попадат в ръцете на хората, които изпращат ги навън. В допълнение към важността на ефективното изпращане на милиони съобщения всеки ден...

Изчислено управление на риска за успешно стартиране

И

Какво е управление на риска? Това по същество поема рискове за вашето стартиране в контролирана среда. Така че, когато рискувате, имате резервен план за прикриване на огъня, в случай че останете без боеприпаси в зоната на войната (пазара). Това е известно като Управление на риска в света на стартиращи компании. Ще дам блестящ пример. Човек току-що започна малък бизнес с мобилни аксесоари онлайн...

Управление на кредитния риск на клиентите

У

Неизпълнението, произтичащо от кредитния риск на клиентите, е по същество гарантирано във всички отрасли, но предприемането на определени стъпки може да сведе до минимум този риск. Длъжни сте да се изправите пред клиенти, които или подават молба за несъстоятелност, или сте бавни платци, които могат да навредят на вашите пари; особено ако имате значителни разходи, свързани с обслужването на същия...

Управление на риска за системи за видеонаблюдение и информация

У

Рискове като тези могат да бъдат предотвратени чрез приемане на мерки за контрол, като поставяне на охранителни камери за видеонаблюдение в заключени заграждения, за да се предотврати фалшифициране и повреда поради природни явления. Могат да се правят и проверки за възпиране и идентифициране на атаки срещу видеонаблюдение. Природните бедствия представляват огромен риск за системите за...

Управление на риска – важни факти, за които трябва да знаете

У

Терминът управление на риска означава просто идентифициране, оценка и контрол на рисковете, които неизбежно възникват в дадена организация и решенията, които се вземат за постигане на баланс между разходите и рисковете. Тази статия разглежда внимателно този термин, за да ви помогне да го разберете по-добре. Когато признаете факта, че възникването на бедствие, било то естествено или по друг начин...

Системни и несистематични рискове: Как да ги смекчим

С

Винаги има рискове в света на бизнеса. Разбирането на тези рискове ни позволява да търсим най-ефективните подходи за тяхното смекчаване. Какви са тези рискове и как могат да бъдат категоризирани? Има два основни компонента на риска: систематичен и несистематичен. Нека да проучим всеки риск и да научим най-добрия начин да го смекчим. Систематичен риск Систематичният риск, известен също като...

Преглед на управлението на риска в банковото дело

П

Характеристиките на настоящата банкова система са изложени на различни пазарни и непазарни рискове, което постави управлението на риска в тези сектори на основен функционер във финансовите институции. Това е направено по същество, за да се защитят не само интересите на заинтересованите страни, но по-очевидно, в защита на акционерите и кредиторите. Нарастващата икономика изисква сигурна и здрава...

Управление на кредитния риск на клиентите

У

Неизпълнението, произтичащо от кредитния риск на клиентите, е по същество гарантирано във всички отрасли, но предприемането на определени стъпки може да сведе до минимум този риск. Длъжни сте да се изправите пред клиенти, които или подават молба за несъстоятелност, или сте бавни платци, които могат да навредят на вашите пари; особено ако имате значителни разходи, свързани с обслужването на същия...

Управление на риска – Някои практически идеи за това как да минимизирате риска в бизнеса

У

Въведение Рискът е даден във всеки бизнес и може да навреди на бизнеса и дори да застраши оцеляването му. Следователно е от съществено значение да сте наясно с различните рискове, да разберете потенциалното му въздействие върху бизнеса и да знаете как да го управлявате ефективно. Тази статия дава някои практически насоки за това как да минимизирате риска. Дискусията се извършва под следните...

Инвестиране и онлайн търговия със акции и акции: Управление на пари и рискове – Atkinson Portfolio Planner (1)

И

Тази статия първоначално е включена в „Уроци по приложен технически анализ“ на Daryl Guppy, гласувана е за бюлетин № 1 за търговия в Австралия от списание Shares и № 4 в света от списание US Stocks & Commodities и е препечатана тук с разрешение на Daryl В допълнение към развиването на солидни умения за технически анализ, силната психология на търговията, съчетана с добре обмислени пари и...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta